Aktivnosti

Održana regionalna konferencija Mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova Zapadnog Balkana

31. 03. 2023.

Trodnevna godišnja regionalna konferencija Mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova, održana je u Crnoj Gori u Budvi od 28. do 30. marta 2023. godine. Konferenciji su prisustvovali direktori agencija i drugih tela za mirno rešavanje radnih sporova i miritelji i arbitri iz Crne Gore, Rumunije, Bugarske, Republike Severne Makedonije, Albanije, Republike Srpske (BiH), Grčke, Španije, Mađarske i Republike Srbije.

Regionalna konferencija okupila je više od 30 učesnika iz zemalja Zapadnog Balkana uz fokus na temu unapređenja institucija za mirno rešavanje radnih sporova kroz poređenje ostvarenih performansi i sistema za vođenje postupaka.

Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije dr Ivica Lazović je bio jedan od uvodnih panelista koji je govorio o ASLD aplikaciji koja je razvijena kroz ESAP 2 projekat radi prikupljanja ključnih informacija o indikatorima značajnim za posmatranje i razumevanje instituta mirnog rešavanja radnih sporova na prostoru Zapadnog Balkana. On je istakao da, sa stanovišta Agencije vrednost ove aplikacije ogleda se u mogućnosti da kroz nju sagledamo svoj položaj u odnosu na druge institucije iz okruženja koje se bave mirnim rešavanjem radnih sporova, da uporedimo vrednosti pokazatelja i da kroz dalju saradnju i konsultacije preduzmemo eventualne korektivne akcije u procesima rada.

Drugog dana konferencije, učesnike je sa praksom mirnog rešavanja radnih sporova u Grčkoj upoznao prof. dr Kostas Papadimitriou sa Pravnog fakulteta u Atini i predsednik OMED iz Grčke organizacije za medijaciju i arbiražu. Takođe, Diego Ribera iz Španije je govorio o iskustvika španske Fondacija za međukonfederalno posredovanje i arbitražu.

Ceo događaj je organizovan kao deo projekta Employment and Social Affairs Platform 2 ESAP 2, koji predstavlja regionalni projekat finansiran sredstvima Evropske unije, a implementiran od strane Međunarodne organizacije rada (ILO) i Regionalnog saveta za saradnju. Kroz ESAP 2 projekat tim Međunarodne organizacije rada, između ostalog, pruža podršku zemljama Zapadnog Balkana u unapređenju i razvoju instituta mirnog rešavanja radnih sporova.