Aktivnosti

Održana specijalizovana obuka za novoizabrane miritelje i arbitre

17. 09. 2019.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova održala je specijalnu obuku za novoizabrane miritelje i arbitre 12. septembra 2019. godine. Obuku je otvorio direktor Agencije Mile Radivojević koji je govorio o rezultatima rada u proteklom periodu i tendenciji porasta broja radnih sporova koji se rešavaju mirnim putem, što je i osnov za dopunu liste miritelja i arbitara. O konkretnom radu Agencije, nadležnostima, praksi, prednostima, vrstama najčešćih radnih sporova i statističkim pokazateljima u radu govorio je zamenik direktora Ivica Lazović. O socijalnom dijalogu, tripartizmu, odnosima među socijalnim partnerima i spornim situacijama u praksi govorila je Dragica Mišljenović član Stalnog radnog tela za kolektivno pregovaranje i mirno rešavanje radnih sporova Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije. Posebno važan segment obuke je predstavljao blok u kojem je obrađeno više studija slučajeva individualnih i kolektivnih radnih sporova iz prakse Agencije. Sa ovim slučajevima prisutne su upoznali višegodišnji miritelji i arbitri Agencije, Dejana Spasojević Ivančić i Verica Hrnčjar. Obuka je protekla u interaktivnoj atmosferi i upoznavanju novoizabranih miritelja i arbitara sa dobrom praksom u cilju što bržeg uključivanja u postupke mirnog rešavanja radnih sporova.