Aktivnosti

Održana završna obuka za miritelje i arbitre

02. 12. 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova održala je Drugu interaktivnu obuku za miritelje i arbitre u 2022. godini. Obuka na temu „Radni sporovi u praksi“ realizovana je 02. decembra 2022. godine u Palati „Srbija“ uz prisustvo velikog broja miritelja i arbitara.

Dobrodošlicu prisutnima poželeo je direktor Agencije, dr Ivica Lazović, koji je istakao značaj kontinuiranog održavanja ovakvih skupova na kojima miritelji i arbitri imaju priliku da usavrše svoja znanja, razmene iskustva i dobiju nova saznanja vezano za aktuelnu sudsku praksu.

Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, predstavila je prisutnima delokrug rada Poverenika uz poseban osvrt na zaštitu od diskriminacije, kao oblast kojom se zajedno bavimo, ali i na predstojeću intenzivnu saradnju. Ona je naglasila da postoji dosta prostora za saradnju između Agencije i Poverenika uz navođenje projekta koji će se realizovati u toku naredne godine u partnerstvu između nemačkog GIZ-a, Međunarodne organizacije rada, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Agencije. Sa aktuelnostima iz domena delovanja Međunarodne organizacije rada prisutne je upoznao Jovan Protić, koordinator MOR-a za Srbiju.

Inspirativno predavanje na temu sprečavanja diskriminacije na radu i vezano za rad održala je prof. dr Ljubinka Kovačević sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

O zlostavljanju na radu, prepoznavanju i sprečavanju, kao i posledicama koje ono ostavlja na pojedinca i kolektiv govorila je psihijatar Instituta za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović“ mr sci dr Marjana Trkulja.

Posebno zanimljiv i koristan deo bilo je upoznavanje sa aktuelnom sudskom praksom u oblasti radnih sporova, a o kojoj su govorili Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji i dr Bojan Božović, sudija Višeg suda iz Novog Sada. Sa iskustvima iz prakse mirnog rešavanja radnih sporova učesnike je upoznao prof. dr Živko Kulić, miritelj i arbitar Agencije od osnivanja.