Aktivnosti

Održani sastanci Agencije sa UGS „Nezavisnost“ i Savezom samostalnih sindikata Srbije (SSSS)

08. 12. 2021.

Dana 08. decembra 2021. godine direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dr Ivica Lazović posetio je reprezentativne sindikate u Republici Srbiji – UGS „Nezavisnost“ i Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) u cilju unapređenja saradnje i razgovora o daljim aktivnostima. U odvojenim sastancima, razgovaralo se o promociji instituta mirnog rešavanja radnih sporova među sindikalnim članovima koji su korisnici usluga Agencije i analizirana su dosadašnja iskustva i saradnja. Razmatrane su mogućnosti za unapređenje i intenziviranje saradnje i specijalizovanih edukacija za sindikalno članstvo. Dogovorena je i distribucija promotivnih materijala Agencije među sindikalnim članstvom kako bi se upoznali sa mogućnostima koje imaju u pogledu zaštite prava pred Agencijom. Analizirano je i iskustvo u postupcima koji su vođeni pred Agencijom i zaključeno je da je dosadašnja praksa najbolja preporuka za dalju saradnju, ali da ima prostora i za unapređenje.

U prostorijama UGS „Nezavisnost“ u Nušićevoj 21 sastanak je održan sa novoizabranom predsednicom Čedankom Andrić, a u prostorijama Saveza samostalnih sindikata Srbije na Trgu Nikole Pašića sa predsednikom Ljubisavom Orbovićem.

Zaključeno je da je doprinos reprezentativnih sindikata u razvoju pravnog instituta mirnog rešavanja radnih sporova bio veliki, a da je Agencija bila i ostala prava adresa za mirno rešavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova vodeći računa o interesima sve tri strane socijalnog dijaloga - zaposlenih, poslodavaca i Republike Srbije.