Aktivnosti

Okončan kolektivni radni spor u Domu zdravlja „Novi Sad“

04. 10. 2019.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova 23. septembra 2019. godine potpisan je Sporazum o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora u Domu zdravlja „Novi Sad“, nakon jednoglasno usvojene Preporuke o rešenju spora Odbora za mirenje.

U Domu zdravlja „Novi Sad“ kolektivni radni spor pokrenut je na predlog Novog sindikata Doma zdravlja „Novi Sad“ i Sindikalne organizacije Doma zdravlja „Novi Sad“ – Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije. Poslodavac je prihvatio da se ovaj predmet rešava mirnim putem u postupku pred Agencijom. Predmet spora bilo je zaključivanje kolektivnog ugovora kod poslodavca.

Već nakon drugog sastanka Odbora za mirenje postignuta je saglasnost strana u sporu, te je on okončan mirnim putem, tako što su strane u sporu potpisale Sporazum o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora.

Predstavnici poslodavca DZ „Novi Sad“, kao i sindikati - Novi sindikat DZ „Novi Sad“ i Sindikalna organizacije DZ „Novi Sad“ pokazali su kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se ovi sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.