Aktivnosti

Design image
Povratak na naslovnu stranu

Okončan kolektivni radni spor u Domu zdravlja u Gornjem Milanovcu

12. 12. 2017.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dana 30. novembra 2017. godine potpisan je Sporazum o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora u Domu zdravlja u Gornjem Milanovcu, koji je rešen u roku od 5 dana, posle svega dva sastanka Odbora za mirenje.

U Domu zdravlja u Gornjem Milanovcu kolektivni radni spor povodom primene Posebnog kolektivnog ugovora pokrenuo je Sindikat zdravstva i socijalne zaštite „Sloga“. Predmet spora bili su uslovi rada sinikata, prava sindikalnih predstavnika i prava zaposlenih u Domu zdravlja Gornji Milanovac.

Postupajući miritelj Agencije Dragana Miletić je već nakon drugog sastanka Odbora za mirenje postigla saglasnost strana u sporu, te je on okončan mirnim putem, tako što su v.d. direktora Doma zdravlja Gornji Milanovac Aleksandar Čivović i predsednica Udruženih sindikata „Sloga“ Divna Simović Šijaković potpisali Sporazum o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora.

Predstavnici poslodavca Doma zdravlja Gornji Milanovac i Sindikata zdravstva i socijalne zaštite „Sloga“ pokazali su kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se ovi sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.