Aktivnosti

Okrugli sto na temu „SOS Mobing“

24. 10. 2018.

U utorak 23. oktobra, u 10 časova, u hali 3A Beogradskog sajma, na štandu Ministarstva za rad, zapoljšavanje, boračka i socijalna pitanja, održan je okrugli sto na temu „SOS Mobing“ telefonske usluge Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova na broju 0800-300-601. Na okruglom stolu su govorili direktor Agencije Mile Radivojević, Olga Vučković Kićanović i Vera Kondić.

Nakon uvodne reči direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mileta Radivojevića, Olga Vučković Kićanović je svojim izlaganjem objasnila pojam mobinga u teoriji i pojavne oblike u praksi i značaj mirnog rešavanja ove vrste radnih sporova, dok je Vera Kondić govorila o pojmu mobinga sa psihološkog aspekta i o svojim praktičnim iskustvima u pronalaženju rešenja za zlostavljanje i diskriminaciju na radu. Istaknuta su i očekivanja da će aktuelne izmene Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova u pogledu diskriminacije i zlostavljanja na radu doprineti efikasnijem rešavanju ove pojave. Razlog za navedeno očekivanje je u činjenici da se sada postupak pred Agencijom okončava rešenjem arbitra na osnovu sporazuma strana u sporu. Takođe je prisutnima detaljno predstavljena „SOS Mobing“ telefonska usluga na broju 0800-300-601 i funkcije koje ona nudi.

Na kraju ovog okruglog stola se razgovaralo o brojnim pitanja učesnika, te je završen razgovorom i interakcijom svih učesnika.