Aktivnosti

Ostvareno pravo na jubilarne nagrade zaposlenih u stomatološkoj službi Doma Zdravlja Zvezdara

24. 08. 2012.

Angažovanjem arbitra Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova rešen je spor oko isplate jubilarnih nagrada za 8 zaposlenih u stomatološkoj službi Doma Zdravlja Zvezdara.Ovim rešenjem arbitra otvorila se mogućnost ostvarivanja prava iz radnog odnosa za sve zaposlene u stomatološkim službama primarne zdravstvene zaštite, a koje je sporno dugi niz godina. Ovo rešenje je rezultiralo velikim brojem predloga za ostvarivanjem tog prava pred Agencijom.