Aktivnosti

Peta konferencija o žalbenim mehanizmima održana u Nišu

31. 01. 2024.

Na petoj po redu Konferenciji o žalbenim mehanizmima koja je održana u Nišu 31. januara 2024. godine predstavljene su mogućnosti za zaštitu radnih prava pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova. Konferencija je organizovana u okviru projekta koji predstavlja deo „Inicijative za globalnu solidarnost“ Nemačke razvojne saradnje, koju sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada (ILO) u Srbiji.

Sa radom i nadležnostima Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, kao i na prethodnoj konferenciji, prisutne je upoznao dr Ivica Lazović, direktor Agencije. Veliki broj predstavnika sindikata iz Nišavskog okruga i sa juga Srbije bilo je u prilici da sazna više o alternativnim mehanizmima za zaštitu radih prava i o mogućnostima primene tih mehanizama.

Kroz primere iz dosadašnjeg rada Lazović je učesnicima predočio efikasnost i efektivnost rešavanja radnih sporova pred Agencijom. U nastavku, prisutni su bili u prilici da postavnjaju pitanja i učestvuju u diskuciji a sve sa ciljem da se institut mirnog rešavanja radnih sporova na što bolji način približi građanima i da se otklone sve nedoumice.

Pored navedenog, prisutni su imali priliku da se upoznaju sa primenom i sadržinom novih propisa o dužnoj pažnji u lancima snabdevanja, značaju za njihove kompanije i sindikalne organizacije od Jelene Čanović Spasojević sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, a o zaštiti od diskriminacije od Danijele Ristovski iz službe Poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Prisustvovali su i visoki predstavnici sindikata, ispred SSSS Zoran Marković, a ispred UGS „Nezavisnost“ Miloš Miljković.