Aktivnosti

Polaznici 11. klase Visokih studija bezbednosti i odbrane u poseti Agenciji

15. 03. 2022.

Polaznici 11. klase Visokih studija bezbednosti i odbrane (VSBO) Škole nacionalne odbrane „Vojvoda Radomir Putnik“ posetili su Republičku agenciju za mirno rešavanje radnih sporova i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof. dr Darija Kisić je sa saradnicima predstavila rad i aktivnosti Ministarstva i naglasila da u svojoj organizacionoj strukturi ima Sektor za boračko-invalidsku zaštitu, koji je svojevrsna spona institucija. O radu ovog sektora govorio je državni sekretar Zoran Antić koji je i polaznik VSBO.

Sa radom Agencije polaznike je upoznao direktor dr Ivica Lazović, koji je i sam polaznik 11. klase Visokih studija bezbednosti i odbrane (VSBO) Škole nacionalne odbrane „Vojvoda Radomir Putnik“.

Visoke studije bezbednosti i odbrane su najviši nivo karijernog usavršavanja oficira i državnih službenika, a među slušaocima 11. klase su oficiri Ministarstva odbrane, pripadnici MUP-a i drugih ministarstava, predstavnici Narodne skupštine Republike Srbije i državnih agencija, kao i pripadnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH i MUP-a Republike Srpske.

Načelnik VSBO pukovnik Branko S. Mišić zahvalio je na gostoprimstvu i istakao da postoji širok dijapazon za saradnju institucija.