Aktivnosti

Posebna saradnja u oblasti zaštite radnih prava manjinskih zajednica i osetljivih društvenih grupa

11. 12. 2023.

Sporazum o saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog koji je potpisan na konferenciji „Biznis i ljudska prava“ 11. decembra 2023. godine u Domu Narodne skupštine Republike Srbije stvoriće osnov za posebnu saradnju u oblasti zaštite radnih prava manjinskih zajednica i osetljivih društvenih grupa. Memorandum su potpisali direktor Agencije dr Ivica Lazović i ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov.

Sporazumom su definisani ciljevi, oblasti i koraci buduće saradnje. Potpisnici sporazuma su izjavili da postoji dosta prostora za podsticanje društvenog dijaloga u oblasti zaštite radnih prava manjinskih zajednica i osetljivih društvenih grupa kroz alternativene mehanizme za rešavanje sporova i razmenu iskustava u vezi sa zaštitom i unapređenjem ljudskih i manjinskih prava u oblasti rada.

Konferencija o poslovanju i ljudskim pravima je podržana i organizovana od strane UNDP-a i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, a predstavlja prvi korak ka široj implementaciji i prepoznavanju Rukovodećih principa UN-a o poslovanju i ljudskim pravima i drugih relevantnih mehanizama. Okupila je veliki broj učesnika i panelista iz Srbije i Evropske Unije, predstavnike državnih institucija, privatnog sektora, sindikata, različitih organizacija UN, univerzitetske profesore i mnoge druge.

Na panelu sa temom „Zaštita ljudskih prava u korporativnoj sferi“ direktor Agencije, dr Ivica Lazović, govorio je o mogućnostima za zaštitu radnih prava pred Agencijom. On je prisutne upoznao sa nadležnostima Agencije, dosadašnjim radom i istakao važnost promovisanja instituta mirnog rešavanja radnih sporova kako među poslodavcima tako i među radnicima i sindikatima. U nastavku, prisutni su bili u prilici da postave pitanja panelistima i da učestvuju u diskusiji.

Kroz otvoren razgovor i diskusije konferencija je ukazala na potrebu dodatne pažnje u zaštiti ljudskih prava, uključujući i radna prava. Istovremeno, ukazala je na važnost razvoja partnerstva između relevantnih institucija, uključujući državne institucije, nezavisna tela, sindikate, poslovne asocijacije, organizacije civilnog društva i akademske zajdnice.