Aktivnosti

Poseta delegacije Međunarodne organizacije rada Agenciji

08. 06. 2021.

Republičku agenciju za mirno rešavanje radnih sporova posetila je delegacija Međunarodne organizacije rada povodom realizacije projekta: Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja 2 (Employment and Social Affairs Platform - ESAP 2). Sastanku su prisustvovali Ada Huibregtse (Ada Huibregtse) glavni projektni koordinatoror i Jovan Protić, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada za Republiku Srbiju.

Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja (ESAP 2) je regionalni trogodišnji projekat koji finansira Evropska unija (EU), a zajednički ga sprovode Regionalni savet za saradnju i Međunarodna organizacija rada (MOR).

ESAP 2 je nastavak uspešno realizovanog prvog dela projekta u regionu zapadnog Balkana (od 2016 do 2019) i ima za cilj da nadogradi postignute rezultate u oblasti smanjenja rada na crno, pripremi, primeni i praćenju detaljnih nacionalnih mapa za smanjenje rada na crno i primeni intervencionih paketa; podršci socijalnom dijalogu u cilju poboljšanja učešća ekonomskih i socijalnih saveta u donošenju ekonomske i socijalne politike, promociji kolektivnog pregovaranja i podršci umrežavanju između agencija za mirno rešavanje radnih sporova; poboljšanje znanja i praksi inspekcija rada za sprečavanje i borbu protiv rada na crno; sprovođenje pojačane socijalne agende za zapadni Balkan u saradnji sa Evropskom komisijom, pojačano angažovanje EU u pružanju podrške zapadnom Balkanu čime će se omogućiti efikasno sprovođenje reforme na tržištu rada i u oblasti socijalnih politika u procesu proširenja EU. Više o projektu videti na: https://www.esap.online/pages/1/we-are-esap-2

U pogledu podrške umrežavanju agencija za mirno rešavanje radnih sporova, dogovoreno je da početkom oktobra Beograd bude domaćin regionalne godišnje konferencije mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova. Takođe, dogovoreno je da se razmotre mogućnosti za stručno usavršavanje miritelja i arbitara od strane Međunarodne organizacije rada i njenog Trening centra u Torinu.

Na sastanku je direktor Agencije Ivica Lazović upoznao gospođu Huibregtse sa praktičnim iskustvima u radu, a posebno sa digitalizacijom postupaka, u čemu smo prvi u regionu i što će poslužiti kao model i za druge agencije. Dosadašnja saradnja na projektu je ocenjena pozitivno i u daljoj realizaciji će biti niz aktivnosti u cilju afirmisanja alternativnih vidova rešavanja radnih sporova