Aktivnosti

Poseta sindikalnim centralama

15. 12. 2021.

Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dr Ivica Lazović posetio je veće sindikalne centrale koje često sarađuju sa Agencijom – Konfederaciju slobodnih sindikata (KSS), Asocijaciju slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) i Udružene sindikate Srbije „Sloga“ u cilju unapređenja saradnje i razgovora o daljim aktivnostima. Tema razgovora je bila unapređenje saradnje i promocija instituta mirnog rešavanja radnih sporova među sindikalnim članovima. Razmatrane su mogućnosti za unapređenje i intenziviranje saradnje. Sindikalnim centralama je distribuiran i promotivni materijal Agencije u cilju afirmacije mogućnosti koje imaju u pogledu zaštite prava pred Agencijom.

U prostorijama Konfederacije slobodnih sindikata (KSS) održan je sastanak sa predsednikom Ivicom Cvetanovićem 14. decembra. Sastanak sa predsednicom Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) Rankom Savić održan je u prostorijama ovog sindikata dana 15. decembra. Sastanak sa Udruženim sindikatima Srbije „Sloga“ i predsednikom Željkom Veselinovićem održan je u prostorijama sindikata 15. decembra u prisustvu Predraga Đurića, predsednika iz sindikata zdravstva i socijalne zaštite.

Zaključeno je da je doprinos svih sindikalnih centrala u razvoju pravnog instituta mirnog rešavanja radnih sporova značajan, a da ima još dosta prostora za saradnju u cilju harmonizovanja radno-pravnog okruženja u Republici Srbiji.