Aktivnosti

Design image
Povratak na naslovnu stranu

Postignut sporazum u JKP „Parking servis Kragujevac“

14. 08. 2018.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u utorak, 7. avgusta 2018. godine potpisana je Preporuka o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora u JKP „Parking servis Kragujevac“.

Predlog za mirno rešavanje kolektivnog radnog spora u JKP „Parking servis Kragujevac“ podneo je Sindikat zaposlenih u JKP „Parking servis Kragujevac“. Predmet spora bila je primena kolektivnog ugovora kod poslodavca. Druga strana u sporu, poslovodstvo u JKP „Parking servis Kragujevac“ je prihvatilo da se ovaj spor rešava mirnim putem.

Za postupajućeg miritelja je određena Ružica Erceg. Miritelj je u skladu sa zakonom formirao Odbor za mirenje u koji su ušli po jedan predstavnik sindikata i poslodavca. Nakon tri rasprave Odbora za mirenje postignuta je saglasnost strana u sporu, te je on okončan mirnim putem, tako što je potpisana Preporuka o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora.

Predstavnici poslodavca JKP „Parking servis Kragujevac i Sindikat zaposlenih u JKP „Parking servis Kragujevac“ su ovaj postupak vodili u dobroj veri i nameri uz uvažavanje objektivne poslovne situacije i time pokazali kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca.