Aktivnosti

Postupak u „Aptiv Mobility Services d.o.o. Novi Sad“ okončan potpisivanjem zajedničke Preporuke o rešenju spora

23. 06. 2023.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova sporazumno je rešen kolektivni radni spor u „Aptiv Mobility Services d.o.o. Novi Sad“, a povodom prava na sindikalno organizovanje i delovanje kod poslodavca.

Ovaj postupak je pokrenut po Predlogu za pokretanje postupka mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora od strane Industrijskog sindikata Srbije, a poslodavac „Aptiv Mobility Services d.o.o. Novi Sad“ saglasio se da se postupak rešava mirnim putem, pred Agencijom.

Za postupajućeg miritelja je određena Olga Vučković Kićanović, koja je na prvoj raspravi formirala Odbor za mirenje, a u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajući miritelj. Posle dve rasprave utvrđena je zajednička preporuka i sporazum kojim je postignut dogovor o načinu rešavanja spornih pitanja. Sve strane u postupku su jednoglasno usvojile predloženi Sporazum.

Na ovaj način, u „Aptiv Mobility Services d.o.o. Novi Sad“ predstavnici poslodavca i sindikata, dali su još jedan primer kako se uspešno vodi socijalni dijalog, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije da se radni sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima, koja je objavljena u „Službenom glasniku RS“ br. 67/15.