Aktivnosti

Postupak u „Elmont“ d.o.o. Niš okončan potpisivanjem Sporazuma

21. 04. 2022.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova sporazumno je rešen kolektivni radni spor u preduzeću „Elmont“ d.o.o. Niš. Spor je pokrenut od strane Sindikalne organizacije „Elmont“ d.o.o. Niš, a povodom ostvarivanja prava na utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca.

Za postupajućeg miritelja je određen prof. dr Goran Obradović, koji je na prvoj raspravi formirao Odbor za mirenje, a u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajući miritelj. Predstavnici poslodavca „Elmont“ d.o.o. Niš i Sindikalne organizacije „Elmont“ d.o.o. Niš potpisali su zajednički Sporazum o mirnom rešenju radnog spora kojim su se saglasili oko svih spornih pitanja.

Na ovaj način, u „Elmont“ d.o.o. Niš predstavnici poslodavca i sindikata, dali su još jedan primer kako se uspešno vodi socijalni dijalog, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora.