Aktivnosti

Postupak u Opštoj bolnici u Ćupriji okončan potpisivanjem zajedničke Preporuke o rešenju spora

10. 03. 2023.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova sporazumno je rešen kolektivni radni spor u Opštoj bolnici u Ćupriji, a povodom primene kolektivnog ugovora kod poslodavca.

Ovaj postupak je pokrenut po Predlogu za pokretanje postupka mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora od strane Udruženih sindikata Srbije „Sloga“ – sindikata zdravstva i socijalne zaštite, a poslodavac Opšta bolnica u Ćupriji se saglasio da se postupak rešava mirnim putem, pred Agencijom.

Za postupajućeg miritelja je određen doc. dr Aleksandar Antić, koji je na prvoj raspravi formirao Odbor za mirenje, a u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajući miritelj. Posle tri rasprave utvrđena je zajednička preporuka kojom se preporučuje način rešavanja spornog pitanja. Sve strane u postupku su jednoglasno usvojile predloženi Sporazum. Sporazum, u skladu sa Zakonom, ako je predmet spora kolektivni ugovor, postaje osnov za zaključivanje, izmene i/ili dopune kolektivnog ugovora.

Na ovaj način, u Opštoj bolnici u Ćupriji predstavnici poslodavca i sindikata, dali su još jedan primer kako se uspešno vodi socijalni dijalog, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije da se radni sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.