Aktivnosti

Potpisan Memorandum o razumevanju i saradnji u oblasti usaglašavanja primene metoda za mirno rešavanje radnih sporova

11. 10. 2019.

Dana 10. oktobra 2019. godine na Zlatiboru na XXII savetovanju Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje „Fundamentalni principi i prava na radu u propisima i praksi Srbije i Međunarodne organizacije rada“, potpisan je Memorandum o razumevanju i saradnji u oblasti usaglašavanja primene metoda za mirno rešavanje radnih sporova. Ovaj Memorandum je potpisan između Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Crne Gore, Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srpske (BiH), Ministarstva rada i socijalne politike Republike Severne Makedonije i Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije. Navedeni Memorandum je potpisan u svrhu uspostavljanja zajedničke osnove za usaglašavanje i dalji razvoj metoda mirnog rešavanja radnih sporova. Memorandum je zasnovan na univerzalnim principima mirnog rešavanja radnih sporova koji su ugrađeni u međunarodne radne standarde, uzimajući u obzir široko prihvaćene prakse u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova i razmenu znanja i iskustava u okviru Mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova.
Tekst Memoranduma možete pogledati na linku: Memorandum