Aktivnosti

Potpisan Memorandum o saradnji sa Udruženjem građana Inicijativa za razvoj i saradnju

09. 12. 2021.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova potpisala je 9. decembra 2021. godine Memorandum o razumevanju i saradnji sa Udruženjem građana Inicijativa za razvoj i saradnju o realizaciji projekta „Zajednički poduhvati socijalnih partnera za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova“, koji finansira Međunarodni centar Ulof Palme (Olof Palme InternationalCenter), a u partnerstvu sa Ujedinjenim granskim sindikatima „Nezavisnost“, Savezom samostalnih sindikata Srbije i Unijom poslodavaca Srbije.

U okviru navedenog projekta planirano je realizovanje radionica o mirnom rešavanju radnih sporova u Novom Pazaru, Pančevu, Zrenjaninu i Vranju.Planirana je i izrada dokumenta (policy brief) o mirnom rešavanju radnih sporova, kao i prezentacija i distribucija elektronskih i štampanih primeraka dokumenta. Jedna od aktivnosti biće i ažuriranje i promocija online kursa o mirnom rešavanju radnih sporova, organizovanje sastanaka čiji cilj je podizanje nivoa javne svesti zaposlenih, poslodavaca, lokalnih donosilaca odluka o institutu mirnog rešavanja radnih sporova i o značaju unapređenja zakonodavnog okvira mirnog rešavanja radnih sporova. Na kraju, planirana je i organizacija finalne pres konferencije u Beogradu, radi predstavljanja dokumenta o mirnom rešavanju radnih sporova, uključujući i sprovedene aktivnosti na projektu. Projekat će biti realizovan tokom 2022. godine.