Aktivnosti

Potpisan sporazum o rešenju kolektivnog radnog spora u JP „Službeni glasnik“

20. 02. 2023.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova potpisana je zajednička Preporuka o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora u preduzeću JP „Službeni glasnik“ a zatim na osnovu nje i Sporazum o rešenju spora.

Postupak pred Agencijom je pokrenut od strane UGS „Nezavisnost“ kod poslodavca JP „Službeni glasnik“ , a povodom kolektivnog radnog spora čiji je predmet ostvarivanje prava na utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca. JP „Službeni glasnik“ je prihvatio da se spor rešava mirnim putem, posredstvom Agencije. Nakon četiri održane rasprave strane u sporu su postigle dogovor oko spornih pitanja i došle do Sporazuma o rešenju kolektivnog radnog spora.

Predstavnici UGS „Nezavisnost“ i JP „Službeni glasnik“ pokazali su kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se ovi sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.