Aktivnosti

Potpisan Sporazum o rešenju kolektivnog spora između Ministarstva prosvete i Sindikata obrazovanja Srbije

08. 04. 2024.

Nakon intezivnih pregovora, posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, dana 8. aprila 2024. godine, potpisan je Sporazum o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, između Sindikata obrazovanja Srbije i Ministarstva prosvete Republike Srbije, povodom izmena i dopuna Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje.

Postupak pred Agencijom pokrenut je po službenoj dužnosti, u skladu sa Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova, odmah po prijemu Predloga od strane Sindikata obrazovanja Srbije. Postupajući miritelj, prof dr. Živko Kulić, u skladu sa zakonom, na prvoj raspravi formirao je Odbor za mirenje, u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajući miritelj. Nakon tri održane rasprave došlo je najpre do približavanja, a kasnije i usaglašavanja stavova o načinu rešavanja spornih pitanja. Članovi Odbora za mirenje su utvrdili konačan tekst zajedničke Preporuke za koju su, u skladu sa zakonom, jednoglasno glasali.

Predstavnici Sindikata i Ministarstva prosvete na osnovu zajedničke Preporuke zaključili su i Sporazum o rešavanju spora, koji će predstavljati sastavni deo Posebnog kolektivnog ugovora o izmena i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje.

Strane u sporu su izborom da reše kolektivni spor posredstvom Agencije, uz vešto vođenje postupka od strane miritelja prof dr. Živka Kulića, dale doprinos očuvanju socijalnog mira i dobrih odnosa, te pokazale prednosti mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora unapređenjem socijalnog dijaloga.