Aktivnosti

Potpisan sporazum o saradnji sa Pravnim fakultetom u Kragujevcu

09. 06. 2023.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova i Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu potpisali su u četvrtak, 01. juna 2023. godine, Sporazum o saradnji. Sporazum su potpisali dekan Pravnog fakulteta prof. dr Dragan Vujsić i direktor Agencije dr Ivica Lazović.

Cilj ovog sporazuma je uspostavljanje saradnje potpisnica koja će doprineti razvoju, unapređenju i jačanju obrazovnih, naučnih i istraživačkih kapaciteta Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i Pravnog fakulteta. Takođe, sporazum predstavlja osnovu kojom će biti omogućeno dalje dodatno usavršavanje miritelja i arbitara, ali i promocija instituta mirnog rešavanja radnih sporova među studentima, kao budućim pravnicima, i zaposlenima na fakultetu.

Istog dana, direktor Agencije, dr Ivica Lazović održao je predavanje polaznicima Pravne klinike za upravno pravo. On je prisutne upoznao sa nadležnostima i rezultatima rada Agencije i predstavio prednosti koje mirno rešavanje radnih sporova ima u odnosu na sudski postupak. Istovremeno, istakao je značaj upoznavanja budućih praktičara sa institutom mirnog rešavanja radnih sporova u najranijoj fazi njihovog školovanja kako bi ga na adekvatan način primenjivali u praksi.