Aktivnosti

Potpisan sporazum o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

16. 03. 2023.

U sredu 15. marta 2023. godine potpisan je Sporazum o saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Tim povodom je održana i izuzetno posećena tribina „Mirno rešavanje radnih sporova“ na kojoj su pored studenata prisustvovali i brojni nastavnici Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Sporazum su potpisali dekan Pravnog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici prof. dr Slobodanka Kovačević Perić i direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dr Ivica Lazović.

Direktor Agencije dr Ivica Lazović, se zahvalio prof. dr Slobodanki Kovačević Perić na doprinosu promociji instituta mirnog rešavanja radnih sporova i tom prilikom joj uručio Plaketu Agencije za izuzetnu višegodišnju saradnju, u vanrednim uslovima u kojima ovaj Fakultet funkcioniše.

Prorektor Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici prof. dr Vladimir Boranijašević je sa saradnicima organizovao prijem za direktora Agencije na kome su predstavili situaciju i složene okolnosti u kojima funkcionišu na zavidnom nivou. Razgovaralo se i o značaju međuinstitucijalne saradnje sa različitim državnim organima kako bi studenti dobili mogućnost sticanja prakse i stručnog usavršavanja. U tom pravcu, planirana je dalja saradnja.

Takođe, gospodin Lazović je istakao da je veoma ponosan što je pravni mehanizam mirnog rešavanja radnih sporova profunkcionisao i na Kosovu i Metohiji. Od osnivanja Agencija nije imala miritelje i arbitre na prostorima Kosova i Metohije i nije vođen ni jedan postupak mirnog rešavanja radnih sporova. Uz malo zalaganja, za samo dve godine to se promenilo, te ova Agencija sada ima miritelje i arbitre na Kosovu i Metohiji, kao i prve postupke mirnog rešavanja i individualnih i kolektivnih radnih sporova. Za sve navedeno značajna je saradnja sa Univerzitetom.

Cilj potpisanog Sporazuma je uspostavljanje saradnje potpisnica koja će doprineti razvoju i unapređenju kapaciteta Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i Pravnog fakulteta iz Kosovske Mitrovice. Potpisivanjem sporazuma stvorene su mogućnosti za dodatno usavršavanje i stručnu praksu studenata ovog fakulteta, kao i miritelja i arbitara Agencije i promovisanje instituta mirnog rešavanja individualnih i kolektivnih radnih sporova među studentima, kao i za razmenu informacija i iskustava, učešće u realizaciji projekata, organizovanje seminara i skupova, te razvoj izdavačke delatnosti u oblastima od obostranog interesa.