Aktivnosti

Design image
Povratak na naslovnu stranu

Potpisan Sporazum u JMU „Radio-televizija Vojvodine“

26. 04. 2018.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dana 23. aprila 2018. godine potpisan je Sporazum o mirnom rešenju kolektivnog radnog spora povodom zaključenja kolektivnog ugovora u Javnoj medijskoj ustanovi „Radio-televizija Vojvodine“.

Sporazum su potpisali generalni direktor dr Miodrag Koprivica u ime poslovodavca i 4 sindikata: Strukovni sindikat RTV, Samostalni sindikat RTV, Sindikat novinara Srbije, UGS „Nezavisnost“. Potpisanim Sporazumom su prihvaćene preporuke Odbora za mirenje,  da se sačini predlog Kolektivnog ugovora, da se sačine osnove za kolektivno pregovaranje o zaradi, elementima zarade i drugim primanjima, da se sačini Sporazum o realizaciji primanja iz Kolektivnog ugovora i da se u roku od 30 dana formira paritetna komisija za preispitivanje koeficijenta o zaradama u koju bi ušli predstavnici reprezentativnih sindikata i poslodavca.

Za postupajućeg miritelja je u ovom postupku bio je određen prof. dr Senad Jašarević, a predstavnici poslodavca i sindikalnih organizacija su još jednom u praksi potvrdili prednosti socijalnog dijaloga između zaposlenih i poslodavca.