Aktivnosti

Potpisana zajednička preporuka o mirnom rešenju kolektivnog radnog spora povodom primene PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika

14. 11. 2022.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova potpisana je zajednička Preporuka o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora povodom primene PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika („Službeni glasnik RS“, br. 21/2015, 92/2020 i 123/2022).

Postupak pred Agencijom je pokrenut od strane Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, na jednoj strani, a Ministarstva prosvete, na drugoj strani, povodom primene kolektivnog ugovora i poštovanja članova 18 i 19 i otpočinjanja pregovora o visini osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika. Postupak je vođen i okončan u skladu sa pravilima propisanim Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova. Za postupajućeg miritelja je određen prof. dr Živko Kulić. Formiran je odbor za mirenje, u skladu sa zakonom, u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajući miritelj. Posle tri rasprave, došlo je do usaglašavanja stavova o načinu rešavanja spora i utvrđena je zajednička preporuka kojom se preporučuje način rešavanja spornih pitanja.

Predstavnici socijalnih partnera, sindikata i ministarstva, dali su doprinos mirnom rešavanju radnih sporova i pokazali su prednosti socijalnog dijaloga između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se ovi sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.