Aktivnosti

Potpisana zajednička preporuka o mirnom rešenju kolektivnog radnog spora u Dijamantu iz Zrenjanina

19. 09. 2022.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova potpisana je zajednička preporuka o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora u preduzeću „Dijamant“ d.o.o. iz Zrenjanina.

Postupak pred Agencijom je pokrenut od strane Sindikalne organizacije SS „Dijamant“ A.D a povodom primene kolektivnog ugovora. Poslodavac „Dijamant“ d.o.o. Zrenjanin se saglasio da se postupak rešava mirnim putem, pred Agencijom. Za postupajućeg miritelja je određen Živko Kulić. Formiran je odbor za mirenje u skladu sa zakonom u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajući miritelj. Posle tri rasprave utvrđena je zajednička preporuka kojom se preporučuje način rešavanja spornog pitanja.