Aktivnosti

Potpisana zajednička preporuka o rešenju spora u PU „Lane“ iz Doljevca

31. 03. 2023.

Uz posredovanje Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova potpisana je zajednička Preporuka o mirnom rešenju kolektivnog radnog spora povodom primene kolektivnog ugovora za zaposlene u Predškolskoj ustanovi „Lane“ iz Doljevca.

Spor je pokrenut od strane sindikata GSPRS "Nezavisnost" PU „Lane“ iz Doljevca, a Opština Doljevac kao osnivač je prihvatila da se spor reši mirnim putem, pred Agencijom.

Za postupajuću miriteljku je određena doc. dr Marija Dragićević koja je, u skladu za zakonom, na prvoj raspravi formirala Odbor za mirenje u koji su ušli predstavnici svih strana u sporu. Nakon tri održane rasprave došlo je do usaglašavanja stavova između predstavnika strana u sporu o načinu rešavanja spornih pitanja. Članovi Odbora za mirenje su utvrdili konačan tekst Preporuke za koju su, u skladu sa zakonom, jednoglasno glasali.

Na ovaj način, u PU „Lane“ iz Doljevca, predstavnici osnivača i sindikata, dali su još jedan primer kako se uspešno vodi socijalni dijalog, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije da se radni sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.