Aktivnosti

Praksa potvrđuje da je Agencija prava adresa za sve koji misle da su izloženi mobingu

27. 10. 2022.

Povodom slučaja zaposlene iz JKP Vodovod u Lazarevcu koja je smatrala da je izložena mobingu, a koji je izazvao i medijsku pažnju više na linku još jednom se potvrdilo da je Agencija prava adresa za sve koji misle da su izloženi mobingu.

Zaposlena u ovom preduzeću je podnela predlog za mirno rešavanje radnog spora pred Agencijom, smatarjući da je izložena mobingu. Agencija je u skladu sa Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova poslala predlog drugoj strani, poslodavcu JKP Vodovod u Lazarevcu, na saglasnost. Poslodavac se saglasio da se ovaj postupak rešava mirnim putem, a u skladu i poštojući preporuku Vlade Republike Srbije date Zaključkom 05 Broj 116-8060/2015 („Sl. Glasnik RS“ br. 67/15), kojim se preporučuje javnom sektoru, odnosno svim ustanovama i institucijama koje se finansiraju iz budžeta, da sve kolektivne i individualne radne sporove rešavaju posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Nakon dve održane rasprave, poslodavac i zaposlena su pokazali visok nivo odgovornosti da se sva sporna pitanja reše, te se došlo do sporazuma o rešenju svih spornih tačaka. Zaključeno je da pojedinačni pravni akti poslodavca kojima odlučuje o pravima i obavezama iz radnog odnosa ne mogu biti predmet zaštite prava po osnovu zlostavljanja na radu, ali da postoji nesporazumu po više pitanja. Sva ta sporna pitanja su rešena u konstruktivnom dijalogu i želji stvaranja prijatne radne atmosfere bez poremećenih međuljudskih odnosa. Na kraju, strane su došle do sporazuma koji je potvrđen i arbitražnim rešenjem.

Takođe, pred Agencijom se rešavao u septembru ove godine i postupak zaposlene u jednom sudu koja je smatrala da je izložena zlostavljanju na radu. Ona je podnela predlog Agenciji, koji je poslat poslodavcu na saglasnost. Poslodavac je prihvatio da se ovaj postupak rešava mirnim putem pred Agencijom. Bila je dovoljna samo jedna rasprava da se sva sporna pitanja reše i da se postupak uz međusobna izvinjenja i pružanje ruku okonča u interesu opšteg dobra i kolektiva. Nakon toga, postupajući arbitar koji je vodio ovu raspravu, uz saglasnost strana, okončao je postupak.

Navedeni primeri su samo neki iz prakse Agencije, koji potvrđuju da je ona prava adresa za sve koji misle da su izloženi mobingu i dobra alternativa Zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu ili dugotrajnim sudskim postupcima.

Izmenama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova 2018. godine, Agencija ove postupke rešava tako što nastoji da pomiri strane i da se dođe do obostrano prihvatljivog rešenja za ponašanja i odnose koje neko doživljava kao zlostavljanje, a neko kao konflikt, svađu ili nesporazum. U cilju normalizacije odnosa u radnom okruženju, stavaranja dobre radne amosfere, izbegavanja dugotrajnih sudskih sporova i dodatnog remećenja odnosa kod poslodavca, Agencija ove postupke rešava sporazumom strana, a koji se potvrđuje arbitražnim rešenjem koje je pravosnažno i izvršno. Pohvalno je što sve veći broj poslodavaca i zaposlenih prepoznaje prednosti ovakvog postupka i poverenje poklanja Agenciji nasuprot dugotrajnih sudskih postupaka.