Aktivnosti

Predavanje o mobingu na Pravnom fakultetu u Kragujevcu

15. 04. 2013.

Predavanje – „Mirno rešavanje radnih sporova“ sa posebnim osvrtom na mobing, održano je na Pravnom fakultetu u Kragujevcu 29.04.2013. godine sa početkom u 12 časova. Predavači, a ujedno i gosti Pravnog fakulteta u Kragujevcu bili su Dejan Kostić, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, mr Vladimir J. Perić, zamenik direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i Prof. dr Zoran Radulović, arbitar i miritelj pri Agenciji.