Aktivnosti

Predstavljanje Agencije na Regionalnom sajmu privrede u Novoj Pazovi

29. 09. 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je 29. septembra, na poziv Socijalno-ekonomskog saveta opštine Stara Pazova, predstavila svoj rad na Regionalnom sajmu privrede koji se održava 29–30. septembra u Novoj Pazovi, u organizaciji opštine Stara Pazova i Privredne komore Srbije Regionalne privredne komore Sremskog upravnog okruga.

Učesnici, među kojima su bili predstavnici sindikata, lokalne samoprave i kompanija koje posluju na području ovih opština , su imali priliku da se upoznaju sa dosadašnjim radom Agencije kao i tokom postupka koji se vodi pred Agencijom.

Predstavljanje je otvorio direktor Agencije, dr Ivica Lazović, koji je prisutne upoznao sa nadležnostima Agencije, rokovima u kojima se postupak pred Agencijom okončava kao i sa statistikom pokrenutih postupaka u prethodnom periodu. Posebnu pažnju, gospodin Lazović, je posvetio prednostima koje vođenje postupka pred Agencijom ima u odnosu na sudski postupak, za sve strane u sporu. Rukovodilac grupe za pravne i stručne poslove Agencije, Dragana Andonovska, upoznala je učesnike sa primerima iz prakse i načinima na koji su okončani ti sporovi.

U nastavku, prisutni su bili u prilici da postavljaju pitanja i učestvuju u diskusiji.