Aktivnosti

Predstavljanje dobre prakse Agencije na prezentaciji MOR-a

09. 10. 2019.

U sredu 9. oktobra 2019. godine Kancelarija Međunarodne organizacije rada iz Budimpešte i Nacionalni koordinator za Republiku Srbiju Jovan Protić su u Beogradu organizovali Prezentaciju baze podataka radnog zakonodavstva zemalja Srednje i Istočne Evrope (CEELex) u okviru projekta ESAP Međunarodne organizacije rada. Baza CEELex je razvijena u okviru projekta ESAP (www.esap.online) i sadrži informacije o legislativi koja se odnosi na oblast rada i industrijskih odnosa u trinaest država Srednje i Istočne Evrope, uključujući i države Zapadnog Balkana na koje se odnosi projekat ESAP. Tom prilikom direktor Agencije Mile Radivojević je kao panelista, predstavio stručnoj javnosti dobre prakse Agencije i regionalna iskustva, a u interaktivnoj diskusiji razmatrana su razna pitanja i problemi iz prakse.