Aktivnosti

Predstavljanje mirnog rešavanja radnih sporova u Osnovnom sudu u Čačku

02. 03. 2023.

U okviru projekta „Otvorena vrata pravosuđa“ u Osnovnom sudu u Čačku u četvrtak 2. marta 2023. godine organizovano je predstavljanje mirnog rešavanja radnih sporova za zainteresovanu javnost u ovom gradu. Moderator skupa je bio Blažo Nedić advokat i medijator, a panelisti su bili sudija Ivan Drobnjak iz Osnovnog suda u Čačku i direktor Agencije Ivica Lazović.

U prepunoj sudnici 1 Osnovnog suda u Čačku su došle mnoge zainteresovane sudije, advokati, veštaci, predstavnici sindikata i građani.

Govorilo se prvenstveno o sudskoj praksi i nadležnostima Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, o tome koji su sporovi podobni za mirno rešavanje pred Agencijom, o individualnim radnim sporovima, arbitraži, toku postupka, izboru arbitra i miritelja, kolektivnim sporovima, o tome zašto je rad Agencije značajan sindikatima i koji su benefiti rešavanja spora pred Agencijom u poređenju sa sudskim postupkom. Posebna pažnja je posvećena mobingu i zlostavljanju na radu i praksi mirnog rešavanja ovih predmeta, ali i mnogim drugim temama. Nakon formalnog dela, postavljena su i brojna pitanja o kojima se razgovaralo.