Aktivnosti

Predstavljanje mogućnosti za zaštitu prava pred Agencijom

08. 06. 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova predstavila je svoj rad na poziv Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije (SMSTS) na skupu koji je ovaj sindikat organizovao od 06. do 08. juna u Kladovu. Ispred Agencije je učestvovao direktor Agencije dr Ivica Lazović koji je predstavio Agenciju, a učesnici su bili i arbitri i miritelji Agencije prof. dr Bojan Urdarević i Danijela Koštan Kovačević.

Na navedenom skupu sindikalni predstavnici medicinskih sestara i tehničara su mogli iz prve ruke da se upoznaju sa dosadašnjim radom Agencije i benefitima koje mirno rešavanje radnih sporova pruža.

Na skupu su pored predstavnika Agencije govorili i Radica Ilić predsednica sindikata i Slađana Đukić pomoćnica ministra zravlja iz Sektora za zdravstveno osiguranje.