Aktivnosti

Predstavljanje mogućnosti za zaštitu prava pred Agencijom

09. 12. 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova predstavila je svoj rad na poziv Zajednice sindikata Srbije na skupu koji je ovaj sindikat organizovao od 07. do 09. decembra na Divčibarama. Ispred Agencije je učestvovao direktor Agencije dr Ivica Lazović koji je predstavio Agenciju, a govorila je i Mira Basta iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Na navedenom skupu sindikalni predstavnici, njih preko šezdeset, iz različitih grana i lokalnih samouprava Republike Srbije, mogli su iz prve ruke da se upoznaju sa dosadašnjim radom Agencije i benefitima koje mirno rešavanje radnih sporova pruža.

Na skupu su pored predstavnika Agencije i Ministarstva govorili i predsednik Zajednice sindikata Srbije Petar Milovanović, kao i sindikalni predstavnici iz različitih grana koje su deo ovog sindikata.