Aktivnosti

Predstavljen rad Agencije na seminaru u organizaciji UGS “NEZAVISNOST”

26. 02. 2024.

Na poziv Granskog sindikata uprave, pravosuđa, odbrane i policije “Nezavisnost”, Republička Agencija za mirno rešavanje radnih sporova predstavila je svoj rad na seminaru pod nazivom „Uloga Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u zaštiti prava državnih službenika i efikasno rešavanje radnih sporova“. Seminar je realizovan na Kopaoniku u okviru 7. Redovne sednice Glavnog odbora Granskog sindikata uprave, pravosuđa, odbrane i policije „Nezavisnost“ održane od 23. do 25. februara 2024. godine.

Ovaj seminar je otvorio Nebojša Pejčinović, Izvršni sekretar grane, a o iskustvima i saradnji sa Agencijom je govorila predsednica UGS „Nezavisnost“ Čedanka Andrić. Direktor Agencije, dr Ivica Lazović, upoznao je prisutne sa dosadašnjim radom i rezultatima koje je Agencija postigla. Lazović se osvrnuo na zakonske nadležnosti koje Agencija ima uz poseban osvrt na ulogu naše institucije u mirnom rešavanju kolektivnih radnih sporova. On je naveo da je potrebna stalna saradnja sa sindikatima kako bi prednosti instituta mirnog rešavanje radnih sporova približili što većem broju članova. Na kraju, direktor Lazović se zahvalio organizatorima, upravi GS UPIOP “NEZAVISNOST”, što je prepoznala Agenciju kao pouzdanog partnera i što usmerava i informiše svoje članove o delatnostima Agencije.

Veliki broj prisutnih sindikalnih predstavnika bilo je u prilici da postavi pitanja i da aktivno učestvuje u diskusiji. Na ovaj način učesnici su mogli da otklone sve nedoumice koje su imali u vezi primene instituta mirnog rešavanja radnih sporova i da otkriju prednosti koje njegova primena donosi.