Aktivnosti

Predstavljen rad Agencije studentima

25. 04. 2019.

Na inicijativu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mile Radivojević, imao je zadovoljstvo da se obrati grupi od oko 50 studenata Pravnog fakulteta Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i predstavi im institut mirnog rešavanja radnih sporova i rad Agencije.

Studijsku posetu su predvodili rektor Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru Suad Bećirović i dekan Pravnog fakulteta Reihan Kurtović, a studentima su se obratili i državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zaim Redžepović i pomoćnik direktora u Upravi za saradnju sa verskim zajednicama Ferid Bulić. Oni su govorili o naporima koji se ulažu da svi mladi ljudi, iz svih delova naše zemlje, upoznaju rad institucija, jer će u budućnosti oni biti nosioci najvažnijih funkcija u našem društvu.  Na kraju je najavljeno da će se ovakvi oblici saradnje nastaviti i u budućnosti.