Aktivnosti

Design image
Povratak na naslovnu stranu

Predstavljeni rezultati projekta „Socijalni partneri zajedno za povećanje vidljivosti vansudske zaštite radnih prava - mirno rešavanje radnih sporova“

08. 12. 2017.

Na završnoj konferenciji projekta „Socijalni partneri zajedno za povećanje vidljivosti vansudske zaštite radnih prava - mirno rešavanje radnih sporova“, koja je održana 07. decembra 2017. godine u Beogradu u Hotelu „Srbija“, predstavljeni su rezultati ovog projekta koji realizuje Udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju, uz finansijsku podršku Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) - Kancelarija u Srbiji, a u partnerstvu sa Ujedinjenim granskim sindikatima „NEZAVISNOST“, Savezom samostalnih sindikata Srbije, Unijom poslodavaca Srbije i uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Cilj konferencije je bio da se, pored predstavljanja rezultata projekta, ukaže i na značaj instituta mirnog rešavanja radnih sporova i njegove prednosti u odnosu na sudsko rešavanje sporova i značaj izmena Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova.

Predstavnici Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova su u okviru ovog projekta tokom 2017. godine održali više radionica, na kojima je cilj bio da se postupak pred Agencijom približi zaposlenima i poslodavcima, kroz prezentaciju rada Agencije i simulaciju postupka mirnog rešavanja radnog spora. Na navedeni način, socijalni partneri su stekli uvid u proces mirnog rešavanja radnog spora i njegove praktične prednosti. Radionice su održane u Vršcu 6. oktobra, Kragujevcu 20. oktobra, Kraljevu 3. novembra i Užicu 17. novembra 2017. godine.

Na konferenciji je predstavljen „On line“ kurs za poslodavce, koji se može pogledati na sledećem linku: www.mrrs.rs. Cilj ovog kursa je da se kroz kratku video prezentaciju upoznamo sa rešavanjem sporova pred Agencijom. Nakon odgledane prezentacije može se uraditi kratak „On line“ test u cilju provere stečenog znanja kroz ovaj kurs.

Predstavljena je i aplikacija za smart mobilne telefone, koja ima za cilj da olakša razmenu informacija za sve zaintersovane strane, za građane kroz mogućnost postavljanja pitanja i pokretanja postupka putem mobilnog telefona, ali i za miritelje i arbitre kroz stručni forum u cilju ujednačavawa prakse. Aplikacija će do kraja godine moći da se preuzme sa „Google Play Store“ i „App Store“.

Predstavljen je i Priručnik o dobrim praksama u mirnom rešavanju radnih sporova u kome je predstavljena praksa i iskustvo u mirnom rešavanju individualnih i kolektivnih radnih sporova kroz iskustva socijalnih partnera, Agencije i posebno kroz praktična iskustva miritelj i arbitara.

Konferenciju je otvorio Mile Radivojević, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, a o rezultatima projekta govorili su Miodrag Nedeljković, izvršni direktor IDC-a, Olivera Stepanović iz Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA), zatim Nebojša Atanacković, predsednik Unije poslodavaca Srbije, Duško Vuković, potpredsednik veća SSSS i Dejan Titović, član IO UGS „Nezavisnost“.

Ivica Lazović, zamenik direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova predstavio je iskustva sa održanih radionica. Članovi tripartitnog ekspertskog tima: Slađana Kiković iz UGS „Nezavisnost“, Nađa Gojović iz SSSS i Svetlana Budimčević iz Unije poslodavaca Srbije prezentovali su prednosti ovog Projekta kojim je promovisano mirno rešavanje radnih sporova. Danijela Koštan Kovačević, arbitar i miritelj je iznela svoje utiske i iskustva sa održanih radionica.