Aktivnosti

Prekinut štrajk u „Keramika” AD Mladenovac angažovanjem Agencije

24. 11. 2012.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, uspela je da, posredstvom miritelja, reši kolektivni spor u „Keramika” AD Mladenovac, odnosno da okonča štrajk zaposlenih usvajanjem Preporuke koja rešava probleme koji su uzrokovali obustavu rada. Preporuka je potpisana 19.11.2012. godine od strane predstavnika poslodavca i Štrajkačkog odbora.