Aktivnosti

Prekinut štrajk u Republičkom geodetskom zavodu

21. 01. 2019.

Štrajk u Republičkom geodetskom zavodu u koji su stupili sindikati „Nezavisnost“ RGZ i Jedinstvena organizacija sindikata RGZ prekinut je 21. januara, nakon sastanka sa ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoranom Đorđevićem i predstavnicima Kabineta predsednice Vlade Ane Brnabić.  Na sastanku je postignut dogovor i došlo se do kompromisnog rešenja koje je prihvatljivo svim stranama u sporu, a u cilju umanjenja štetnih posledica štrajka po građane Republike Srbije.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova se uključila u rešavanje ovog kolektivnog radnog spora mirnim putem po predlogu sindikata, a uz saglasnost poslodavca 7. decembra 2018. godine. Štrajk je bio odložen i došlo se do zajedničke preporuke sindikata i poslodavca o rešenju spora pred miriteljem Agencije, ali kako je preporuka podrazumevala i saglasnost više ministarstava bilo je neophodno uključiti i osnivača. Uključivanjem ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zorana Đorđevića i Kabineta predsednice Vlade Ane Brnabić, zajedničkim naporima došlo se do dogovora koji je doveo do prekida ovog štrajka, prvenstveno u interesu građana Republike Srbije koji su najviše bili pogođeni štetnim posledicama.