Aktivnosti

Prekinuta blokada međunarodnog železničkog saobraćaja

29. 11. 2014.

Posredovanjem Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, radnici sektora „Kola za spavanje i ručavanje“, koji se nalazi u sastavu PD „Želturs“, sinoć su prekinuli delimičnu blokadu međunarodnih vozova na relaciji Budimpešta, Solun, Filah, Bar, Sofija. Time je posle je 25 dana potpuno normalizovan železnički saobraćaj.

Od 17. novembra kada su se poslovodstvo „Želtursa“ i „Kola za spavanje i ručavanje“ i svi sindikati obratili Agenciji, da u okviru svoje nadležnosti pomogne u rešavanju navedenih problema, miritelj Agencije profesor Zoran Radulović, je uz stalne konsultacije sa stranama u sporu, predložio nekoliko rešenja za rasplet ove veoma kompleksne situacije. Štrajkači su, uz puno poverenje u dobar ishod, sinoć prekinuli delimičnu blokadu pruga i železničkog saobraćaja i o tome obavestili Republičku agenciju za mirno rešavanje radnih sporova.

„Načinjen je veliki pomak u pregovorima, normalizovan je međunarodni železnički saobraćaj, čijim je dvadesetpetodnevnim delimičnim blokadama Republika Srbija pretrpela velike štete“, rakao je Mile Radivojević, v.d. direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i dodao da će se o daljim štrajkačkim zahtevima nastaviti sa pregovorima u narednim danima.