Aktivnosti

Preporuka u postupku u „Čigoti“

16. 12. 2021.

U postupku mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora povodom ostvarivanja prava na utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca u Specijalnoj bolnici za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor", a koji je pokrenut na predlog Udruženih sindikata Srbije „Sloga“- Sindikat zdravstva i socijalne zaštite, postupajuća miriteljka Milica Radivojević donela je preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora.

Miriteljka je formirala Odbor za mirenje u skladu sa zakonom, u koji su ušle strane u sporu. Uz posredstvo Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova strane u sporu, poslovodstvo i sindikat, imali su tri konstruktivne rasprave po pitanju nastalog spora oko prava na utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca u Specijalnoj bolnici za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor" (Čigota). Međutim, nije došlo do konsenzusa između strana u sporu, te je poslodavac u skladu sa Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova zatražio od miriteljke da predloži preporuku. Na osnovu navedenog, miriteljka je dala preporuku stranama u sporu, koja daje mogućnost za rešenje spornih pitanja, ali nije obavezujuća.