Aktivnosti

Design image
Povratak na naslovnu stranu

Prestanak razloga za štrajk u JP PTT Saobraćaja „SRBIJA“

20. 11. 2017.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Odbor za mirenje, kojim je predsedavao miritelj Agencije doc. dr Bojan Urdarević, došao je do Preporuke o načinu rešenja kolektivnog radnog spora u JP PTT Saobraćaja „Srbija“, nakon čega su prestali razlozi za početak štrajka, najavljen za 20. novembar.Dva reprezentativna sindikata, Sindikati PTT Srbije i Sindikat JP PTT saobraćaja „Srbija“ nezavisnost, doneli su Odluku o stupanju u štrajk, koji je najavljen za 20. novembar 2017. godine.Navedeni sindikati su istovremeno pokrenuli postupak pred Agencijom, a poslodavac se saglasio da se spor rešava mirnim putem. Strane su se sporazumele i oko izbora miritelja. Već nakon prve rasprave na kojoj je postignut visok stepen razumevanja i tolerancije, došlo se do Preporuke o načinu rešenja kolektivnog radnog spora, zbog koje su prestali razlozi za početak štrajka.Predstavnici Sindikata PTT Srbije i Sindikata JP PTT saobraćaja „Srbija“ Nezavisnost, kao i poslovodstvo u JP PTT saobraćaja „Srbija“, pokazali su kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se ovi sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.