Aktivnosti

Program stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2024. godinu

10. 01. 2024.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova donela je Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2024. godinu.

Program stručnog usavršavanja ima za cilj kontinuirano unapređenje veština i znanja i ujednačavanje praksi miritelja i arbitara u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova, što je bitan preduslov za dalji razvoj instituta mirnog rešavanja radnih sporova u praksi, a time i efikasne radnopravne zaštite u Republici Srbiji.

Ovim Programom planirane su dve obuke miritelja i arbitara i posebne individualne obuke. Pored navedenih obuka, Agencija će u 2024. godini organizovati i druge obuke uz ekspertsku podršku Međunarodne organizacije rada (MOR) i Nemačkom saradnjom u Srbiji „GIZ“ sa kojima se realizuje projekat „Obezbeđivanje adekvatnog pristupa žalbenim mehanizmima za radnike u automobilskoj, elektro i tekstilnoj industriji u Srbiji“.

Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2024. godinu možete preuzeti klikom naLINK