Aktivnosti

Promotivni plakat Agencije

03. 06. 2015.

U cilju povećanja informisanosti i približavanja svojih nadležnosti svim socijalnim partnerima, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova izradila je promotivne plakate, koje će objaviti na oglasnim tablama sindikata, regionalnih privrednih komora, Unije poslodavaca, Inspektorata za rad i Osnovnih sudova na teritoriji Republike Srbije.Cilj ovakvog načina komunikacije je da se na brz i lak način zaposleni i njihovi poslodavci upoznaju sa Agencijom kao institucijom čija je uloga da harmonizuje radne odnose, sačuva socijalni mir i obezbedi pravo na dostojanstven rad.Posebna pažnja posvećena je upućivanju potencijalnih strana u sporu, kako na nadležnosti, tako i na ostale aktivnosti i informacije o Agenciji, koje se mogu pronaći na zvaničnoj internet prezentaciji Agencije. Plakat je moderno dizajniran, na kom u centralnom delu dominira „lavirint“ koji asocira na sve probleme sa kojima se zaposleni i njihovi poslodavci svakodnevno susreću, a gde zidovi lavirinta pokazuju nadležnosti Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. QR kod, koji je ujedno i „izlaz“ iz lavirinta, upućuje sve zainteresovane na internet stranicu Agencije na kojoj se može dobiti više informacija o Agenciji i mirnom rešavanju radnih sporova. Takođe, plakat sadrži kontakt podatke Agencije – telefonske brojeve i adresu za sve koji žele lično da se konsultuju sa službenicima Agencije.