Aktivnosti

Prvi interaktivni seminar

26. 12. 2014.

Prvi interaktivni seminar miritelja i arbitara, planiran u okviru Strategije unapređenja rada Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, održan je 26. decembra 2014. godine, sa početkom u 10 sati, u Klubu poslanika, Tolstojeva 2, u Beogradu.

Seminar je organizovan u cilju profesionalnog razvoja miritelja i arbitara kao ključni uslov za efikasno funkcionisanje radnopravne zaštite i unapređenja socijalnog dijaloga.

U okviru kolektivnih radnih sporova fokus je bio na jačanju pregovaračkih tehnika i veština, značajnih za uspeh u socijalnom dijalogu, dok je u individualnim sporovima akcenat stavljen na mobing, kao najbrojniji individualni spor. Seminar se završio panel diskusijom svih učesnika.

U uvodnom delu seminara obratio nam se: Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje,boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije, Mile Radivojević, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, gosti, Zdenka Burzan i Borislav Radić direktori agencija za mirno rešavanje radnih sporova Republike Crne Gore i Republike Srpske kao i Jovan Protić, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada u Srbije.

Predavači seminara bili su prof. Dr Živko Kulić, miritelj i arbitar koji je održao predavanje na temu „Kolektivni radni sporovi“, Dejana Spasojević Ivančić, miritelj i arbitar, predavanje na temu „Individualni radni sporovi“, Olga Kićanović, samostalni savetnik u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, predavanja na temu „Prepoznavanje, prevencija, procesuiranje i sankcionisanje mobinga“ i „Veštine i tehnike pregovaranja tokom socijalnog dijaloga“, kao i gosti iz regiona koji su miriteljima i arbitrima preneli svoja iskustva na napred navedene teme.