Aktivnosti

Prvi interaktivni seminar u 2019. godini

12. 04. 2019.

Prvi interaktivni seminar za miritelje i arbitre u 2019. godini na temu „Individualni radni sporovi u praksi“, održan je 12. aprila u Beogradu.

Interaktivni seminar je otvorila Bojana Stanić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koja je naglasila doprinos izmene propisa unapređenju stanja u ovoj oblasti.

Zdenka Burzan, direktorka Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Crne Gore i direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mile Radivojević su govorili o regionalnoj saradnji, a predavanje na temu ,,Praksa Vrhovnog kasacionog suda u oblasti radnih sporova“ održao je sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu Predrag Trifunović. Tema drugog panela bila je posvećena mirnom rešavanju radnih sporova u praksi, gde su svoja iskustva učesnicima predstavili miritelji i arbitri Verica Hrnčjar i Dejana Spasojević.

Treći panel bio je posvećen veštinama rešavanja konflikta o kojima je govorila Milica Jovanović,  konsultant i ekspert za lični i profesionalni razvoj.

Poslednji panel Prvog interaktivnog seminara miritelja i arbitara bio je posvećen mirnom rešavanju radnih sporova u Crnoj Gori, kao i aktuelnim izmenama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova Crne Gore, o čemu je govorila prof. dr Vesna Simović – Zvicer.

Seminar je organizovan u cilju daljeg profesionalnog razvoja miritelja i arbitara u oblasti individualnih radnih sporova i ima posebnu važnost, jer omogućava neposrednu razmenu relevantnih iskustava, kao i primera dobre prakse.