Aktivnosti

Realizovana radionica „Mirenje i posredovanje u radnim sporovima“

03. 11. 2023.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova organizovala je, 03. novembra 2023. godine, u Beogradu, u prostorijama Agencije, radionicu za miritelje i arbitre na temu Mirenje i posredovanje u radnim sporovima - pristupi upravljanja konfliktima i veštine posrednika. Radionicu je održala Milena Tasić, miriteljka i arbitarka Agencije, a u cilju prenošenja znanja i veština stečenih na sertifikovanom onlajn kursu Međunarodne organizacije rada i njihovog Centra za obuke iz Torina.

Radionicu je otvorio dr Ivica Lazović, direktor Agencije, koji je ovom prilikom istakao saradnju sa MOR koja je doprinela realizaciji ovog seminara i naglasio značaj kontinuiranog usavršavanja miritelja i arbitara. Istovremeno, Lazović je upoznao miritelje i arbitre sa aktivnostima koje Agencija trenutno sprovodi.

Prisutni miritelji i arbitri su bili u prilici da saznaju najnovije prakse MOR-a u upravljanju konfliktima. Takođe, učesnici su mogli da čuju koje to standarde i principe MOR primenjuje u mirenju i posredovanju, koji su pristupi u rešavanju konflikta ali i kako teče proces mirenja i posredovanja iz perspektive Međunarodne organizacije rada.

Miritelji i arbitri su imali priliku da postavljaju pitanja i učestvuju u diskusiji, da iznose svoje viđenje pojedinih situacija i dileme sa kojima su se oni kroz praksu suočavali.