Aktivnosti

Regionalna razmena dobrih iskustava i praksi u Crnoj Gori

22. 12. 2023.

Na poziv Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Crne Gore, u Podgorici je 20 i 21. decembra 2023. godine održana Godišnja obuka za miritelje i arbitre Crne Gore, na kojoj su pored delegacije naše Agencije prisustvovali predstavnici Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Republike Srpske, predstavnici sindikata i poslodavaca u Crnoj Gori, kao i regionalni predstavnici Međunarodne organizacije rada.

Obuku je otvorila Enesa Rastoder direktorica ove Agencije, koja je naznačila značaj rada Agencije za Crnu Goru, ali i postojanje institucija za mirno rešavanje radnih sporova u regionu i dugogogodišnju dobru saradnju. Prisutnima su tripartitni duh ovih institucija potvrdili i predstavnici Unije slobodnih sindikata i Udruženja poslodavaca. Pozdravnu reč su dali i Velibor Mikać direktor JU „Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova“ iz Banja Luke i Ivica Lazović direktor naše Agencije.

U dvodnevnom radnom delu koji je bio bogat panel diskusijama, obrađene su brojne teme kao što je: Značaj i uloga mirnog rešavanja radnih sporova – Iskustava iz regiona, sa posebnim pregledom prakse Federalne službe za mirenje Sjedinjenih američkih država; Mirno rešavanje radnih sporova u Crnoj Gori, Republici Srbiji i Republici Srpskoj – studije slučajeva; Kolektivni radni sporovi - razlika između individualnih i kolektivnih radnih sporova-praksa, Veštine pregovaranja, značaj dijaloga, lekcije iz prakse, Propisi o dužnoj pažnji u EU, Informatički sistemi za vođenje postupaka, digitalizacija i prakse, Otvorena pitanja oko primene Zakona. U prezentovanju tema su učestvovali brojni predavači, a neki od njih su prof.dr Živko Kulić, Dragana Andonovska , mr Milica Kovač Orlandić, Svetlana Barović, Milanka Mrdak, Armin Bećiragić, Tatjana Bakić, dr Jovan Protić, Enesa Rastoder, Velibor Mikać, dr Ivica Lazović i Jovana Borjan.

Poseta Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova i upoznavanje sa aktuelnom praksom rešavanja sporova u Crnoj Gori kao i predstavljanje aktuelne prakse u oblasti rešavanja radnih sporova u Republici Srbiji, bilo je od značaja za sve učesnike imajući u vidu slične praktične probleme i pitanja sa kojima se suočavaju u praksi. Na sastanku je usaglašeno i više zaključaka u cilju opšteg unapređenja rešavanja sporova i unapređenja kvaliteta celokupnog poslovanja ovih institucija.