Aktivnosti

Republika Srbija domaćin godišnje Regionalne konferencije agencija za mirno rešavanje radnih sporova

29. 09. 2021.

U Beogradu će se od 6. do 8. oktobra 2021. godine održati Regionalna konferencija mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova u okviru projekta Međunarodne organizacije rada i Evropske komisije ESAP 2 (Employment and Social Affairs Platform), uz učešće zemalja iz šireg regiona (Bugarska, Rumunija, Crna Gora, Republika Srpska (BiH), Republika Severna Makedonija, Albanija i Mađarska).

Regionalna godišnja konferencija agencija za mirno rešavanje radnih sporova je najznačajniji događaj u ovoj oblasti i predstavlja nastavak koordinirane saradnje između zemalja potpisnica Memoranduma o razumevanju i saradnji na prevenciji i rešavanju radnih sporova. Na Regionalnoj godišnjoj konferenciji će se obrađivati mnoge važne teme, kao što je sistem za unapređenje performansi miritelja i arbitara, korišćenje sistema za upravljanja predmetima i povećanje efikasnosti i mogućnostima za poboljšanje.

U okviru Konferencije će se za miritelje i arbitre održati dva specijalna jednodnevna treninga „Veštine za rešavanje radnih sporova“. Treninge će realizovati Međunarodni centar za obuku iz Torina, koji je specijalizovani trening centar Međunarodne organizacije rada.

Značaj ove konferencije je u tome što predstavlja događaj koji će okupiti eksperte iz celog regiona i što će stvoriti uslove za intezivniju saradnju i omogućiti neposrednu razmenu relevantnih iskustava, informacija i primera dobre prakse.