Aktivnosti

Rešenje kolektivnog radnog spora u „JAT AIRWAYS“ a.d. Beograd

08. 08. 2012.

Republička agencija za mirno rešaavanje radnih sporova angažovanjem miritelja prof.dr. Živka Kulića uspešno je okončala postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u „JAT AIRWAYS“ a.d. Beograd, između poslodavca i Jedinstvene sindikalne organizacije JAT-a, Jedinstvene sindikalne organizacije letačkog i letačko-kabinskog osoblja JAT-a, Jedinstvenog sindikata STV/STD vazduhoplova i Sindikalne organizacije komercijalnih i ekonomsko-pravnih radnika JAT-a, usvajanjem Preporuke.